M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov

M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov
M.R.Štefánik a vznik Česko - Slovenska v dokumentoch o piatich svetadieloch
Cena od 19,00 €
Cena 0 Kč
Vytvoriť

Kniha „M.R. Štefánik a vznik  Česko-Slovenska  v dokumentoch  piatich svetadielov“  vznikla na základe dohody medzi vedením  S MRŠ a  jej autorom PhDr. Miroslavom  Musilom, PhD.  Ich spoločným zámerom bolo vydanie knihy s pútavým životným príbehom M.R. Štefánika, ktorý si môže čitateľ bezprostredne konfrontovať s dokumentami a fotografiami v textovej časti alebo v prílohovej časti knihy.

     Nevšedný životný príbeh M.R. Štefánika a jeho dejinný odkaz právom púta záujem odbornej aj laickej verejnosti. V množstve publikácií a článkov zaznievajú však často mylné alebo skreslené názory ich autorov. Táto  kniha je najlepšou odpoveďou pre takýchto autorov. Okrem kvalitnej textovej časti s uvedeným zdrojmi je plná dobových fotografií i unikátnych originálnych prameňov, písomností a dokumentov, ktoré plasticky a autenticky vykresľujú pôsobenie Štefánika  v medzinárodnej politike v rokoch 1.svetovej vojny a jeho nezastupiteľnú úlohu pri rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku Česko-Slovenskej republiky.