Kniha Letec Štefánik a Caproni

Kniha Letec Štefánik a Caproni

 Druhé vydanie autorská dvojica Karol Steklý a Jozef Buffa rozšírila o krátky životopis M. R. Štefánika, kapitolu venovanú jeho činnosti ako vojensko-politického organizátora čs. légií i kapitolu dokumentujúcu priebeh výstavby repliky lietadla Caproni Ca 33 v Leteckých opravovniach Trenčín a jej ďalšie využitia.

     Súčasne autori doplnili pôvodný text ostatných kapitol ďalšími údajmi, tabuľkami a fotografiami. Zvolili tiež prehľadnejšie členenie textu, rozdeleného do piatich kapitol a bohatšej farebnej prílohy.

Letec Štefánik a Caproni
Cena od 14,00 €
Letec Štefánik a Caproni
Cena 0 Kč
Vytvoriť